MCHANGANUO WA ADA NA MICHANGO YA SHULE 2021.

NO.VIPENGELEKIASI
1ADA KWA MWAKA1,000,000/=
2FOMU YA MAOMBI10,000/=
3USAJILI35,000/=
4SARE YA SHULE125,000/=
5UKAGUZI1,000/=
6VYOMBO YA CHAKULA10,000/=
7MATIBABU80,000/=
8TAHADHARI20,000/=
9RIMU 2 ZA KARATASI24,000/=
10KIKAO CHA WAZAZI30,000/=
11TAALUMA50,000/=
12MAHAFALI25,000/=
13GODORO30,000/=
14MAENDELEO YA SHULE50,000/=
15MICHEZO (NGAZI YA CLUSTER,WILAYA NA TAIFA)30,000/=
16UJENZI WA FENSI50,000/=
17KITAMBULISHO CHA MWANAFUNZI5,000/=

JUMLA KUU1,575,000/=